Přednášky 2019

Přednášky 2019

V březnu 2019 začíná volný cyklus přednášek ABA v Brně s přednášející paní Mgr. Zuzanou Maštenovou, BCBA

V únoru 2019 začal nový kurz základů ABA v Praze.

Volný cyklus přednášek ABA (Brno)

Od března do června bude probíhat volný cyklus přednášek v Brně. Témata vycházejí z průzkumu zájmu rodičů. Obtížnost a nároky na vstupní znalosti se u jednotlivých přednášek mohou lišit.

Aktuální seminář – 23.3.2019

Lektorka: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA
Téma: Od hry k spolupráci
Obtížnost: je vhodné i pro začátečníky
Místo: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno, posluchárna 21
Čas: 12:00 – 17:00 prezence začíná v 11:30
Pozvánka: ke stažení zde
Přihlášení: pouze pomocí formuláře zde

Témata jednotlivých přednášek

Upozorňujeme, že přednášky jsou vedeny ve slovenštině

  • Od hry k spolupráci

Základy ABA (Praha 2.2. – 15.6.2019)

Začátkem února 2019 začíná nový kurz základů Aplikované behaviorální analýzy (ABA).

Kurz je rozdělen do šesti přednášek (únor – červen), počínaje druhou přednáškou bude každá zakončena praktickým nácvikem přednesené látky.

Kapacita kurzu je max. 40 účastníků. Zaměření přednášek je na rodiče, rodinné příslušníky a asistenty dětí s PAS. Účast odborných pracovníků (speciálních pedagogů, logopedů, psychologů, …) je možná.

Účastníci si osvojí základní pojmy jako jsou motivující operace, posílení, vyhasínání a také techniky efektivního učení komunikace.

Kurz již běží a kapacita je již naplněna

Aktuální přednáška – 13.4.2019

Lektorka: Mgr. Kateřina Chrapková, BCBA
Téma: Problémové chování
Místo: ČVUT, Technická 4, Praha 6 – Fakulta Strojní
Čas: 13:00 – 18:00, prezence od 12:30

Rozvržení přednášek

Úvod do ABA (2.2.2019)

Párování, budování instruktážní kontroly a vytváření posílení (9.2.2019)

Nácvik mandů – přednáška – nácviky pro vokální – nácviky pro nevokální (2.3.2019)

Problémové chování (13.4.2019)

Efektivní metody učení (základy bezchybného učení a jeho využití při učení motorické imitace, využití promptů) (4.5.2019)

Sebeobslužné dovednosti (15.6.2019)

Přednášky se konají za laskavého přispění Nadačního fondu Avast.