Přednášky 2019

Přednášky 2019

V roce 2019 dobíhá cyklus přednášek základů ABA v Brně, poslední přednáška proběhne v únoru.

V únoru 2019 začíná nový kurz základů ABA v Praze.

Základy ABA (Brno) – dokončení

Cyklus přednášek je zaměřený na seznámení se základními principy a metodami Aplikované behaviorální analýzy (ABA) a jejich využití při práci s dětmi v domácím prostředí. Účastníci si osvojí základní pojmy jako jsou motivující operace, posílení, vyhasínání a také techniky efektivního učení komunikace, akademických a sociálních dovedností.

Aktuální seminář – 26.1.2019

Lektorka: Mgr. Ivana Trellová, BCBA
Téma: Problémové chování během intenzivního učení (ITT)
Místo: Pedagogická fakulta v Brně, Poříčí 31, učebna 032
Čas: 12:00 – 17:00 prezence začíná v 11:30
Pozvánka: ke stažení zde
Přihlášení: pouze pomocí formuláře zde

Témata jednotlivých přednášek

Upozorňujeme, že přednášky jsou vedeny ve slovenštině

 • Úvod do ABA, principy a techniky
 • Motivace, párování a ohodnocení posílení
 • Učení mandů
 • Problémové chování
 • Prompty a úvod do VB (verbal behavior)
 • Příprava materiálů, dat, knih a učení imitace
 • Takty a intraverbály
 • Receptivní identifikace a receptivní instrukce
 • Problémové chování během intenzivního učení (ITT)
 • Vizuální diskriminace
 • Učení v NET (přirozeném prostředí; natural environment training)
 • Intenzivní učení – ITT (intensive training)

Základy ABA (Praha 2019)

Začátkem února 2019 začíná nový kurz základů Aplikované behaviorální analýzy (ABA).

Kurz je rozdělen do šesti přednášek (únor – červen), počínaje druhou přednáškou bude každá zakončena praktickým nácvikem přednesené látky.

Kapacita kurzu je max. 40 účastníků. Zaměření přednášek je na rodiče, rodinné příslušníky a asistenty dětí s PAS. Účast odborných pracovníků (speciálních pedagogů, logopedů, psychologů, …) je možná.

Účastníci si osvojí základní pojmy jako jsou motivující operace, posílení, vyhasínání a také techniky efektivního učení komunikace.

Změna organizace přednášek na kurz

Upozorňujeme účastníky přednášek z roku 2018, že na nový kurz se přihlašuje jako na celek všech 6-ti přednášek pouze na začátku kurzu.

Zvýšení ceny

V porovnání s loňskými přednáškami došlo na kurzu k navýšení ceny vstupného. Podrobnosti o cenách naleznete v pozvánce a na přihlášce.

Vstupné přednášek minulého ročníku bylo velmi výrazně dotováno z daru Nadačního Fondu Avast. Poměr této dotace na kurzu bude menší.

Nový kurz klade důraz na praktické nácviky. Proveditelnost takového záměru předpokládá menší počet účastníků a zároveň vyžaduje přítomnost dalších dvou asistentek na kurzu.

Věříme, že se nám výslednou cenu podařilo udržet v mezích obvyklých pro podobné akce.

Přihlášení do kurzu

Pozvánka: ke stažení zde
Přihláška do kurzu: pomocí formuláře zde

Úvodní přednáška – 2.2.2019

Lektorka: Mgr. Kateřina Chrapková, BCBA
Téma: Úvod do ABA
Místo: ČVUT, Technická 4, Praha 6 – Fakulta Strojní
Čas: 13:00 – 18:00, prezence od 12:30

Rozvržení přednášek

Úvod do ABA (2.2.2019)

Párování, budování instruktážní kontroly a vytváření posílení (9.2.2019)

Nácvik mandů – přednáška – nácviky pro vokální – nácviky pro nevokální (2.3.2019)

Problémové chování (13.4.2019)

Efektivní metody učení (základy bezchybného učení a jeho využití při učení motorické imitace, využití promptů) (4.5.2019)

Sebeobslužné dovednosti (15.6.2019)

Přednášky se konají za laskavého přispění Nadačního fondu Avast.