Štědrý benefiční večer o Škaredé středě

Štědrý benefiční večer o Škaredé středě

Pod patronací Marty Kubišové

Kdo: Promotým Praha, www.promotympraha.cz
Kdy: 17. dubna 2019
Kde: Kostel sv. Šimona a Judy v Praze v Dušní ulici
V kolik: 19–23 hodin
Cíl: získat finanční prostředky na
● provoz dětského letního tábora organizace Roprodesa,
● provoz dětského letního tábora organizace ProCit,
● na rekonstrukci terapeutických prostor komunitního centra KOPEC organizace Adventor

minimální cílová částka, která umožní realizovat uvedené cíle je 300.000 Kč

Proč dětské letní tábory:
Většina autistických dětí nikdy nespala mimo domov. Prázdniny pro ně a jejich rodiče
jsou nejen úlevou od školy, ale také otázkou, jak budou děti trávit léto. Pro děti
bez handicapu je nabídka prázdninových aktivit široká, ne však pro autistické děti.
Každé autistické dítě je jiné, každé má své individuální potřeby, zvláštnosti, rituály,
slabiny i přednosti a nadání.
Díky táboru mohou tyto děti strávit týden či dva mimo domov a zažít něco, co by
jinak zažít nemohly. Letní pobyt dá dětem něco nového – zajímavě strávený čas
mimo obvyklé prostředí, kde se mohou leccos nového naučit. Zkušenosti z tábora
jim mohou pomoci navazovat kontakty s ostatními, lépe zvládat pobyt ve škole i jinde
včetně náročných situací, přiblíží se samostatnosti a možná v sobě objeví nové
kvality. Po celou dobu je tým odborníků připraven se postarat o organizaci a pomoci
každému dítěti na spektru autismu se vším, co může potřebovat.

Proč Adventor:
Protože provozuje Komunitním centru KOPEC v Ječné ulici v Praze. To prodělává
těžké časy. Silně tam zatékalo a nyní nemůže plnit svůj účel terapeutické práce
s klienty. Je třeba to opravit!
KC KOPEC je komunitní centrum, kde lidé na spektru autismu bez ohledu na věk najdou
služby, které potřebují. Je tu výběr skupinových terapií a aktivit jako je dramaterapeutický
kurz herecké improvizace, skupinová muzikoterapie, kurz keramiky,
výtvarné arteterapeutické kurzy zabývající se nejrůznějšími kreativními technikami.
Na malém boulderu mohou též trénovat členové horolezeckého klubu HK Adventor,
v dílně je zase k dispozici vybavení pro kutily a konstruktér y. Lze též volit z individuálních
služeb jako je psychoterapie, individuální muzikoterapie, podpora ve vzdělávání
a samozřejmě poradenství v náročných životních situacích pro klienty i jejich
rodiny a blízké.