Příměstský tábor v Brně - léto 2019

Příměstský tábor v Brně - léto 2019
Na přelomu července a srpna se děti s autismem z Brna a okolí věnovaly vědě. Na táboře pod názvem Vědecká laboratoř 2019 si děti každý den vyzkoušely jednoduché experimenty, které jim ukazovaly různé jevy.
Hrály si se sodou a octem a vytvářely sopky, jindy zase s barvami, které různě míchaly a kombinovaly s dalšími materiály. Naučily se, k čemu je magnet, střílely z vlastnoručně vyrobených katapultů…
Tábora se zúčastnilo sedm dětí s autismem v předškolním a raném školním věku, které mají svůj stálý program založený na aplikované behaviorální analýze. Tábor byl zaměřen hlavně na rozvoj sociálních dovedností, takže u různých experimentů si děti musely pomáhat a spolupracovat.
Pestré aktivity poskytly dětem dostatek příležitostí pro komunikaci ve dvojicích nebo v menších skupinách. Děti zároveň získaly nové zájmy a u společné hry se učily následovat pravidla ve hře, střídat se v aktivitách apod.
Aby se děti mohly plně zapojit, pomáhali jim asistenti s dlouhodobými zkušenostmi v ABA pod vedením certifikované behaviorální analytičky, Mgr. Kateřiny Chrapkové, BCBA.
Ke konci tábora se některé děti již kamarádily a budou spolu nadále udržovat kontakt. Pro rodiče, kteří na táboře také částečně „pracovali“ se svými dětmi, byl zároveň tábor jedinečnou příležitostí, jak získat intenzivní zpětnou vazbu na rozvoj dětí a práci s nimi.

Děkujeme všem terapeutům a skvělé supervizorce za dobře odvedenou práci a Základní škole Měšťanská za poskytnutí prostor a vstřícný přístup.

Poděkování

Realizace tábora vedeného přístupem ABA je velmi náročná z pohledu personálního zajištění. Pokud má být zajištěna potřebná úroveň péče o děti, neobejde se bez vysoce kvalifikovaných terapeutů, asistentů a bez potřebné supervize.

Nic z toho bychom si nemohli dovolit, pokud by nás finančně nepodpořili níže uvedené nadace.

Za všechny krásné zážitky pro naše děti a za Vaši velkou pomoc děkujeme!