Infiltrace - obchod s nadějí: reakce na upoutávku

Infiltrace - obchod s nadějí: reakce na upoutávku

Petr Dvořák
Generální ředitel
Česká televize
petr.dvorak@ceskatelevize.cz

Vážený pane Dvořáku,
Obracím se na Vás se stížností k upoutávkám k pořadu Infiltrace díl Obchod s nadějí, který má být odvysílán v České televizi dne 15. 3. 2021.

Jsem rodičem těžce postižené holčičky a předsedou spolku Rodiče pro děti s autismem, z.s.

Naši komunitu rodičů dětí postižených autismem velmi šokovala upoutávka vysílaná v tyto dny v ČT na výše uvedený pořad.

Prosím zastavte upoutávky a nenechte vysílat daný pořad bez podrobného objektivního prozkoumání a širší diskuse. Především je však nenechte odvysílat bez vyjádření rodičů.

Máme důvod se domnívat, že při natáčení pořadu došlo k závažným pochybením ze strany České televize a už odvysílaná upoutávka má charakter neetický, neobjektivní a protiprávní. Na upoutávce je zobrazeno autistické dítě v terapeutických prostorech, aniž by byl získán jakýkoli souhlas jeho rodičů. Paní, která je v upoutávce prezentována jako matka, je ve skutečnosti najatá terapeutka. Upoutávka je tak velmi zavádějící a z ní plyne také naše podezření, jak bude koncipován samotný dokument.

Jelikož nebyli kontaktováni ani rodiče dětí, které jsou zobrazeny v upoutávce, a naše děti také dojíždějí na terapie do ABA center, klademe si otázku, zda v dokumentu nebudou zobrazeny i naše děti. V takovém případě nebudeme váhat a podáme na Českou televizi trestní oznámení.

Pochybení, která jsou zjevná z upoutávky a z našich informací od dotčených rodičů postižených dětí, jejichž dětí záběry jsou v upoutávce použity:

1. Natáčení postižených dětí s autismem probíhalo cizí osobou tajně bez souhlasu dětí a souhlasu jejich rodičů.
2. Natáčení probíhalo doma v prostorech rodičů bez jejich souhlasu.
3. Rodiče jako zákonní zástupci nedali souhlas se zveřejněním materiálů, nebyli o to ani požádáni.
4. Materiály Česká televize odvysílala v upoutávce bez informování daných rodičů, ti neměli ani žádnou možnost se k čemukoliv vyjádřit.
5. V průběhu natáčení nebyla kontaktována Česká odborná společnost Aplikované behaviorální analýzy ani žádný s behaviorálních analytiků. Odborné hledisko bylo zcela zanedbáno.
6. O stanovisko k pořadu nebyl požádán ani nikdo z rodičovských organizací zabývající se ABA.
7. V upoutávce natočené video komentuje MUDr. Jaroslav Matýs, pedopsychiatr z Ostravy. Ten se dlouhodobě negativně vymezuje stran ABA. Je znám arogantními výroky na adresu problematiky poruch autistického spektra, autistických dětí a rodin, v roce 2017 široké spektrum rodičů dětí s autismem sepsalo petici z důvodu jeho neetických vyjádření: Výzva k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse | e-petice.cz (e-petice.cz). Po dalších skandálních výrocích o autismu v roce 2019 se od něj distancovalo celé vedené České psychiatrické společnosti ČLS JEP (https://www.psychiatrie.cz/deni-aktuality/3424-zduvodneni-stanoviska-vyboru-psychiatricke-spolecnosti-cls-jep-k-vyrokum-mudr-jaroslava-matyse-2). Poté odstoupil z pozice předsedy Výboru sekce Dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP a rezignoval na členství v Pracovní skupině pro dětskou a dorostovou psychiatrii Ministerstva zdravotnictví ČR. Z našeho pohledu se v oblasti autismu zcela zdiskreditoval. Navíc MUDr. Jaroslav Matýs postrádá jakékoliv vzdělání ve vědním oboru ABA a není absolutně kompetentní hodnotit behaviorální intervence.
8. Rodiče dětí natočených na videu nedali souhlas pro promítaní a veřejnému komentáři svých dětí Jaroslavem Matysem.

Pane řediteli, dovedete si představit, že by toto udělal někdo Vašim dětem a Vy byste si to nechal líbit?

Naše děti, děti s autismem, jsou vůči neoprávněné medializaci bezbranné a my jako těžce zkoušení rodiče musíme dennodenně snášet náročný osud a navíc bojovat proti předsudkům a aroganci okolí. Ani vykostičkovaný obličej nezabrání tomu, aby se děti nedaly identifikovat, a medializované stigma je bude provázet pak celý život.

Vůbec bych se nedivil, kdyby rodiče těch tajně natočených a medializovaných dětí podali na ČT a zúčastněné osoby trestní oznámení. Kdyby to bylo moje dítě, tak to udělám hned.

To, jak se věc podává ve zmíněné upoutávce v ČT a jak se k ní dospělo je naprosto skandální a neomluvitelné.

Kdysi jsme sami bojovali za uzákonění profese behaviorálního analytika a behaviorálního technika v rámci oboru Aplikované behaviorální analýzy. MUDr. Jaroslav Matýs nám a našim dětem naopak v tom úsilí už tehdy házel klacky pod nohy.

Proto jsme nyní z přístupu ČT zklamáni a rozzlobeni.

Víme, že může být těžké pochopit chování autistů a vyznat se v terapii pro laiky. Záchvat nezvladatelného autisty působí na typického člověka jako šok.

Jako rodiče spolu s certifikovanými odborníky pracujeme pomocí ABA intervence, aby se dětem pomohlo. Pro naše děti je ABA jedinou funkční a světově vědecky ověřenou intervencí. Našim dětem pomáhá, ale je potřeba jejím principům porozumět a správně je aplikovat. Proto s našimi dětmi pracují behaviorální analytici s mezinárodně uznávanou certifikací BCBA (Board Certified Behavioral Analyst), kteří se řídí přísnými etickými pravidly.

Jako rodiče znalí situace můžeme Vám a Vašemu týmu nabídnout vysvětlovací diskusi a přizvat skutečné certifikované odborníky na ABA, aby se k danému tématu vyjádřili.

Pane řediteli, prosím nedopusťte, aby se ČT jako instituce obrátila proti našim dětem a bez objektivního pohledu jim ničila život.

Víme, že rodiče zobrazených dětí zvažují právní kroky a jako sdružení rodičů jsme připraveni je v tom plně podpořit.

Předem děkuji, že můj dopis nenecháte bez odpovědi.

S úctou,

Ján Zajíc

Táta těžce postižené holčičky

Předseda spolku Rodiče pro děti s autismem, z.s. (email: jan.zajic@roprodesa.cz)

K dopisu se připojují:
Hana Lupačová, maminka syna s autismem,
Nikola Brtková, maminka syna s autismem,
Jana Brožová, maminka syna s autismem,
Karel Tomáš, otec syna s autismem,
Jana Gandalovičová, maminka syna s autismem,
Jiřina Chmelová, maminka syna s autismem