Infiltrace - obchod s nadějí: reakce rodičů

Infiltrace - obchod s nadějí: reakce rodičů

Vyjádření rodičů dětí s poruchou autistického spektra, které jsou zachyceny v upoutávce k pořadu z cyklu „Infiltrace“, který má být vysílán v pondělí 15. 3. 2021 ve 21:55 na programu ČT 1 České televize pod názvem „Obchod s nadějí“.

Poté, co jsme před časem přišli o možnost zajištění terapií aplikované behaviorální analýzy pro naše děti, jsme se sdružili, pořídili jsme si vybavení, najali si terapeuty pro péči pod dohledem certifikovaného behaviorálního analytika a zařídili jsme si prostory v bytě, který poskytl jeden z nás, abychom našim dětem mohli uvedenou péči zajistit. Důvodem je naše přesvědčení, že tato terapie je pro naše děti vhodná – na této skutečnosti se shodují i ošetřující lékaři a odborní konzultanti našich dětí napříč obory. A zejména my, kteří jsme našim dětem nejblíže, vidíme obrovské pokroky, které děti v rámci takovéto péče dosahují.

O existenci pořadu a skutečnosti, že někdo natáčel tajně naše děti a průběhy terapií, které mají za cíl usnadnit našim dětem život s jejich postižením, jsme se bohužel dozvěděli náhodně z upoutávky ve vysílání České televize v pátek 5. 3. 2021 ve večerních hodinách. Uvedená upoutávka pro nás byla naprosto šokující, protože jsme do té doby neměli tušení, že by někdo mohl naše děti natáčet bez našeho souhlasu, a to ještě v soukromém bytě jednoho z nás, to vše za účelem zveřejnění. Nebyl nám ani poskytnut prostor pro vyjádření našeho názoru a ačkoli jsme Českou televizi neprodleně a opakovaně kontaktovali, žádali je o to, abychom se mohli jako rodiče s obsahem dokumentu seznámit a dostali možnost se k obsahu vyjádřit. Do dnešního dne jsme nedostali žádné oficiální vyjádření a pouze telefonicky nám bylo sděleno, že Česká televize dokument odvysílá.

Větším šokem však bylo, že v ukázce vystupovala v roli „matky autistického chlapce“ jedna z našich bývalých terapeutek, která v záběrech z auta „emotivně pláče“ nad tím, že terapie má stát 33 000,- Kč měsíčně bez jídla. Nevíme, zda je tato naše bývalá terapeutka matkou chlapce s poruchou autistického spektra, jak v ukázce tvrdí, ale i pokud by byla, tak její dítě, nikdy neabsolvovalo schůzky našich dětí, ani nebylo v péči centra, které jsme pro naše děti vytvořili. Za terapii pro své dítě nikdy nic našemu centru neplatila, naopak působila na úplném počátku jako jedna z terapeutek, která se starala o naše děti a za tuto činnost přijímala peníze. Peněžní prostředky, které na péči o naše děti vynakládáme, tak sloužily i na úhradu odměny za její práci.

V ukázce komentátor sděluje „vydělávají na potížích rodičů s poruchou autistického spektra“. V článku umístěném na webu České televize, který pojednává o připravovaném pořadu se již doslovně hovoří o podvodnících, kteří vydělávají na rodičích dětí s poruchou autistického spektra. V této souvislosti bychom rádi upozornili na skutečnost, že naše centrum navštěvuje v rámci zmíněného programu intenzivní péče pouze naše děti. Celou organizaci centra a nákladů na jeho chod neseme výlučně my sami rodiče. Náklady opravdu nejsou nízké, neboť intenzivní péče o naše děti zahrnuje provoz dětského kroužku, kde má každé dítě svého terapeuta. Na jedno dítě tak náklad měsíčně představuje náklad na mzdu a odvody jednoho terapeuta a také na alikvotní podíl na nákladech na provoz centra (elektřina, voda, teplo a další služby související s provozem centra). Nerozumíme tedy, kdo by měli být ti „podvodníci“, kteří okrádají rodiče dětí s poruchou autistického spektra. Z logiky věci bychom museli okrádat sami sebe.