Blog

Blog

Naše činnost 2018

Vznik spolku Spolek Rodiče pro děti s autismem, z. s., vznikl v reakci na zájem rodičů o semináře o využití aplikované behaviorální analýzy („ABA“) pro práci s dětmi s neurovývojovými poruchami. Před vznikem spolku se tito rodiče, kteří se znali ze seminářů, spojili v boji za vznik legislativy, jež upravuje vysoký standard odbornosti profesí v oblasti ABA. V této oblasti je velký
Read more