Loga

Loga

Zde jsou k nalezení mediální soubory, které lze využít při tvorbě prezentačních materiálů spolku.

Logo čtvercové o rozměrech 1024 x 1024 formát png
Obdélníkové logo 1464 x 526 formát png
Co je obsahem QR – kódu

Načtením QR kódu ve vašem bankovnictví snadno zašlete příspěvek na náš transparentní účet. Načtením se nastaví tyto údaje:

  • číslo účtu – 2501307640/2010
  • variabilní symbol – 9999
  • předvyplněná částka – 100Kč – po načtení v bankovnictví lze upravit dle vlastního uvážení
  • zpráva pro příjemce – DAR