Přednášky 2020 léto

Přednášky 2020

Vážení zájemci o přednášky s tématikou Aplikované behaviorální analýzy,
v termínu od 16.5. – 22.5. proběhla anketa, ve které jsme chtěli zjistit, zda by účastníci dali přednost on-line webinářové formě seminářů, nebo by raději absolvovali semináře v učebně. Ankety se zúčastnilo 77 respondentů (moc děkujeme za pomoc!), kteří jednoznačně upřednostnili formu webináře.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity ve spolupráci se spolkem Rodiče pro děti s autismem,
za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, Vás zvou na

Semináře ABA pro rodiče a osoby pečující o děti s PAS

Lektorka: Mgr. Kateřina Chrapková, BCBA
Termín: 13.6. – 11.7.2020

Náplň seminářů

Účastníci seminářů se seznámí se základními principy učení a chování vycházejícími z vědního oboru aplikované behaviorální analýzy (ABA). Seminář se zaměří na to, jak prakticky využít poznatky ABA především na výuku dětí s poruchami autistického spektra (PAS) a na objasnění jejich chování, zejména:

  • jak s dítětem navázat spolupráci
  • jak rozvíjet jeho zájmy či budovat motivaci k učení
  • jak rozvíjet komunikaci tím, že se děti naučí požádat o něco (tzv. učení mandů)
  • specifika vokálních a nevokálních studentů
  • jak lze předcházet, redukovat a nahrazovat problémové chování
  • jak efektivně učit nové dovednosti

Výuka bude probíhat formou online webinářů. V průběhu webináře lektorka vyloží probírané učivo, bude možnost klást dotazy prostřednictvím online textových zpráv (chat). Teorii lektorka procvičí s účastníky pomocí online testů. Během webináře lektorka ukáže také video záznamy přímé práce s dětmi. Každý webinář trvá 3,5 hodiny včetně 0,5 hodinové přestávky. Webinář bude nahrán a po dobu několika dnů zpřístupněn všem účastníkům tak, aby jej mohli shlédnout i ti, kteří se jej nemohli zúčastnit v daném čase.

Na posledním semináři v Praze si posluchači vyzkoušejí získané poznatky formou rolové hry (vyzkouší si, jak být terapeutem a dostanou k tomu zpětnou vazbu). Nácvik proběhne v menších skupinách pod vedením lektora. Závěrečný seminář v učebně bude trvat 5-6 hodin včetně přestávek.

Upozornění: semináře nejsou ukončeny certifikátem v aplikované behaviorální analýze.

Komu jsou semináře určeny

Semináře jsou zaměřeny na rodiče, rodinné příslušníky a další osoby pečující o děti s PAS.
Účast odborných pracovníků (speciálních pedagogů, logopedů, psychologů) je možná.
Semináře jsou určeny úplným začátečníkům, předchozí znalosti ABA nejsou vyžadovány.

Potřebné technické vybavení pro účast na webináři

Pro realizaci webinářů bude použita technologie ZOOM.
Abyste se mohli připojit, potřebujete počítač s Windows, MacOS X (nebo jiným podporovaným operačním systémem) nebo mobilní zařízení se systémem Android 5.0 a vyšší, iOS 8.0 a vyšší. Pokud budete chtít klást dotazy mluveným slovem, je třeba, aby zařízení bylo vybaveno mikrofonem.
Dále je třeba internetové připojení s minimální rychlostí 800Kbps, doporučená rychlost je 1,5Mbps.
Podrobné specifikace lze nalézt na adrese ZOOM požadavky. Stránka je v angličtině.
Instrukce pro nainstalování klienta aplikace ZOOM naleznete zde.
Součástí webinářů bude i technická podpora (možnost vyzkoušet si fungování Zoom před započetím prvního webináře a možnost telefonicky se poradit, jak vyřešit případné potíže).

Program seminářů

Termín Název
pá 12.6.
17:00-18:30
Úvodní setkání pro vyzkoušení práce s webinářovým klientem.
Podrobnosti k instalaci klienta aplikace ZOOM a programu schůzky najdete zde
so 13.6.
14:00-17:30
Úvod do aplikované behaviorální analýzy
út 16.6.
16:30-20:00
Párování, budování instruktážní kontroly a vytváření posílení
(tj. jak získat dítě pro spolupráci, jak vytvořit motivaci pro učení)
so 27.6.
14:00-17:30
Nácvik mandů – ukázky pro vokální i nevokální
(tj. jak učit dítě, aby si vyžádalo předměty, činnosti atd.)
út 30.6.
16:30-20:00
Problémové chování
(jak mu předcházet, jak na něj reagovat, aby se snižovalo)
út 7.7.
16:30-20:00
Efektivní metody učení (základy bezchybného učení a jeho využití při učení motorické imitace, využití promptů)
(jak učit, aby dítě opakovalo pohyby, jak mu při tom pomoct, aby na pomoci nebylo závislé)
so 11.7.
13:00-18:00
Opakování a praktické nácviky (párování, budování motivace a spolupráce, mandování a bezchybné učení)
Místo konání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdaleny Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Učebna R216

Přihlašování přes Obchodní centrum Masarykovy univerzity skončilo 10.6.2020. Odkaz zde Semináře ABA (JS2020). Kapacita seminářů je 50 uchazečů. Kurz již probíhá.

Pokud si přejete být informováni o pořádaných akcích a dosud nejste na kontaktním seznamu, napište nám na info@roprodesa.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

9.7.2020
Rodiče pro děti s autismem

Finanční podpora projektu přednášek/webinářů

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Poděkování

Již od roku 2016 spolupracujeme při zajišťování přednášek s Fakultou strojní ČVUT v Praze.
Fakulta nám poskytuje přednáškovou místnost s velmi dobrou akustikou a příjemným zázemím.
Mockrát děkujeme!

logo FS ČVUT