Přednášky 2020 podzim

Přednášky 2020

Vážení zájemci o přednášky s tématikou Aplikované behaviorální analýzy, v termínu od 17.10.-7.11.2020 chystá Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity ve spolupráci se spolkem Rodiče pro děti s autismem další běh rodičovských seminářů k využití ABA pro vzdělávání dětí s autismem a jinými neurovývojovými poruchami.

Semináře jsou určeny jednak pro absolventy kurzu pro začínající rodiče vedeného na jaře Mgr. Kateřinou Chrapkovou, BCBA, tak i pro další rodiče, kteří již mají základní znalosti v ABA (např. absolvovali kurz základy aplikované behaviorální analýzy) a/nebo dle ABA se svým dítětem pracují. Webináře vede Mgr. Ivana Trellová, BCBA, certifikovaná behaviorální analytička.

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se i tento kurz uskuteční ve formě webinářů vždy o víkendu, a to v těchto termínech:

17. 10. 2020 – První kroky po diagnóze PAS – učení klíčových dovedností v rané fázi intervence;
18. 10. 2020 – Motivace a učení mandů – praktické rady a postupy;
24. 10. 2020 – Intenzivní učení ITT – předpoklady pro jeho zahájení;
25. 10. 2020 – Hodnocení problémového chování – identifikace a učení alternativního a žádoucího chování;
07. 11. 2020 – Nácvik hygienických návyků (toalety).

Předpokládaný začátek kurzu je ve 14:30 (čas začátku se může změnit) a webináře budou trvat zhruba 3,5 hodiny. Na přednášky se lze přihlásit jednotlivě, není potřeba absolvovat všechny webináře. Cena jednoho webináře je 400,- Kč.

Mgr. Ivana Trellová, BCBA, má v Aplikované behaviorální analýze více než 10letou praxi. Začínala jako ABA terapeut, kdy pracovala 3 roky pod supervizí certifikovaného behaviorálního analytika (BCBA – board certified behavior analyst). V roce 2012 sama získala certifikát BCBA a pracovala jako supervizor ve školách pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami. V současnosti pracuje jako supervizor pro domácí ABA programy a působí na katedře Speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Prešovské univerzity.

Přihlašování je již dostupné na adrese https://is.muni.cz/obchod/fakulta/ped/CZV/Kurzy_CZV/czv_verejnost/

Semináře se uskuteční díky finanční podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR a pomoci rodičů ze spolku Roprodesa.

Aktualizováno 7.10.2020

Pokud si přejete být informováni o pořádaných akcích a dosud nejste na kontaktním seznamu, napište nám na info@roprodesa.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Finanční podpora projektu přednášek/webinářů

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Poděkování

Již od roku 2016 spolupracujeme při zajišťování přednášek s Fakultou strojní ČVUT v Praze.
Fakulta nám poskytuje přednáškovou místnost s velmi dobrou akustikou a příjemným zázemím.
Mockrát děkujeme!

logo FS ČVUT