O nás

Rodiče pro děti s autismem

 

Na začátku našich příběhů byla diagnóza našich dětí: porucha autistického spektra nebo chcete-li autismus.

Jako rodiče jsme s dětmi zažili to, co mnoho dalších. Počáteční deprese z toho, že všechno je jen horší a horší, bez ohledu na to, kolika centry pro autisty naše děti prošly, kolik to stálo peněz, času, úsilí a obětování. Kolik rad, které vlastně nedávaly smysl, jsme vyzkoušeli. Až jsme našli ABA.

Aplikovaná behaviorální analýza. Každým dnem po malých krůčcích mění životy našich rodin k lepšímu. Víme, že své děti nemůžeme vyléčit, to nám už řekli lékaři. Co nám ale nikdo neřekl, je to, že se toho vlastně dá udělat hodně. Že si naše děti můžou hrát jako jejich vrstevníci, když jim ukážeme jak. Že nemusí svůj volný čas trávit sebestimulací či hůře sebeubližováním, když jim rozšíříme jejich zájmy. Že nás nemusí kousat, štípat a kopat, když chtějí naši pozornost a my jim ukážeme snazší cestu k nám. Že se jejich dovednosti mohou rozrůstat několikanásobným tempem oproti tomu dosavadnímu, když do jejich učení zapojíme  prověřené postupy vycházející z poznatků behaviorální vědy.

Kdo jsme

Jsme rodiče dětí s postižením, sdružení do neziskové organizace, kteří chtějí v rámci svých možností dát vědět ostatním rodičům, že ABA tady je a že by ji neměli přehlédnout, až budou hledat cestu pro své dítě.

Kdo nejsme

Nejsme poskytovatelé služeb, rozšíření využítí ABA nám nepřinese žádné peníze. Nejsme certifikovaní odborníci a nemůžeme poskytovat konzultace ani rady z oblasti ABA terapie.

Jaké si klademe cíle

Snažíme se pomoci v tom, aby se aplikovaná behaviorální analýza dostala do širšího povědomí rodičů autistických dětí. Aby jejich cesta k tomuto přístupu byla přímočařá, pokud si ji rodiče zvolí.

Organizujeme přednášky certifikovaných odborníků. Shromažďujeme informace o dostupné literatuře, důležitých událostech, o stavu legislativy. Usilujeme o zajištění překladů zahraniční literatury a odborných článků. Hledáme další způsoby, jak dostupnost ABA v ČR zlepšit.