Poděkování

Poděkování

Na tomto místě bychom rádi poděkovali těm, kteří nás finančně podpořili. Díky této podpoře se nám daří realizovat přednášky s ABA tématikou, zajišťovat příměstské tábory či hradit administrativní náklady spojené s chodem spolku. Děkujeme!


Kromě velkých podporovatelů jsme získali nemalé prostředky od drobných dárců. Moc si vážíme Vaší podpory a rádi uvedeme Vaše jméno na těchto stránkách, pokud si to budete přát.