Naše činnost 2018

Naše činnost 2018
Vznik spolku

Spolek Rodiče pro děti s autismem, z. s., vznikl v reakci na zájem rodičů o semináře o využití aplikované behaviorální analýzy („ABA“) pro práci s dětmi s neurovývojovými poruchami. Před vznikem spolku se tito rodiče, kteří se znali ze seminářů, spojili v boji za vznik legislativy, jež upravuje vysoký standard odbornosti profesí v oblasti ABA. V této oblasti je velký zájem rodičů o služby pro své děti, ale odborníků, kteří jsou v této oblasti vzdělaní, je v České republice nedostatek (pouze dva behaviorální analytici). Z toho důvodu musí často rodiče započít práci se svým dítětem sami minimálně do doby, než se k odborným službám dostanou. Proto jim mohou v začátcích takové prakticky laděné semináře velmi pomoct.

Semináře

Již před vznikem spolku rodiče z něj pořádali tři cykly seminářů pro rodiče svépomocně. Po vzniku spolku se díky pomoci od Nadace AVAST povedlo počet seminářů zvýšit a nabídnout rodičům účast na nich za výrazně výhodnější cenu. Tím se semináře zpřístupnily velké části rodičů, kteří do té doby i z finančních důvodů nemohli na semináře jezdit pravidelně.

Spolek tak v Brně zorganizoval cyklus dvanácti seminářů pro rodiče, kteří zatím nemají zkušenosti v ABA. Pětihodinových seminářů vedených behaviorální analytičkou Mgr. Ivanou Trellovou, BCBA, se vždy účastnilo zhruba 50-60 účastníků.

Další cyklus každý měsíc vedla v Praze Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA, pro pokročilejší účastníky za stejných podmínek (pětihodinové semináře pro stejný počet účastníků). Seminářů se kromě rodičů účastnili i studenti aplikované behaviorální analýzy, asistenti pedagogů a další odborníci, v některých případech i na žádost samotných rodičů.

Celkem se seminářů zúčastnilo zhruba 120 účastníků měsíčně.

Zpětná vazba účastníků:

„Přednášky jsou velmi zajímavé, přehledné a srozumitelné, materiály zasílané e-mailem mi velmi vyhovují.“

„Příklady z praxe, reálné situace a videa jsou skvělá!“

„Líbily se mi velmi praktické ukázky, s konkrétními činnostmi, věcmi, a pod.“

„Páčili sa mi videá, ich analýza, príklady z praxe, interakcia s prednášajúcim (zodpovedanie dotazov, odporúčania).“

Příměstské tábory

Spolek také pořádal v létě 2018 tři týdenní příměstské tábory pro děti, které již dlouhodobě pracují podle principů ABA. Dva z těchto táborů se uskutečnily v Praze pod vedením Mgr. Katrin Telin, která vede ABA Centrum, s. r. o., a Mgr. Kateřiny Chrapkové, BCBA, která vede ABA Strategie, s. r. o. Třetí tábor pořádali brněnští rodiče ve spolupráci se svými asistenty pod vedením Mgr. Kateřiny Chrapkové. Na všech třech táborech děti postupovaly podle svých dlouhodobých programů v ABA, měly po celou dobu plnohodnotnou podporu od asistentů pod přímým vedením a za účasti behaviorálního analytika a mimoto měly možnost rozvíjet pod odborným vedením i své sociální dovednosti. Příměstské tábory finančně podpořily Nadace AVAST a Nadace Dobrý skutek. Celkem se táborů zúčastnilo 18 dětí.