Video - reakce spolku Roprodesa na dokument ČT Infiltrace - Obchod s nadějí

Video - reakce spolku Roprodesa na dokument ČT Infiltrace - Obchod s nadějí

Dokument spolku Roprodesa uvádí na pravou míru dezinformace, které v pořadu “Obchod s nadějí” z cyklu Infiltrace zazněly (vizte upravenou verzi původní podoby pořadu odvysílanou ČT 12. dubna 2021).

Dokument je k vidění na tomto odkazu

Následně po jeho odvysílání v diskusích na sociálních sítích i ve vyjádřeních či stanoviscích různých odborníků či odborných společností docházelo a dochází ke zcestným závěrům postaveným na mylných výchozích tvrzeních prezentovaných přímo v pořadu nebo šířených různými aktéry péče o lidi s neurovývojovými poruchami.

Tvůrci pořadu zcela opominuli uvést základní informace o podstatě PAS a ABA. Také tento závažný deficit náš dokument napravuje.