Příměstský tábor v Brně - léto 2021

Příměstský tábor v Brně - léto 2021

V létě roku 2021 se spolku Rodiče pro děti s autismem, z.s. díky finanční podpoře společnosti Život dětem podařilo realizovat týdenní příměstský tábor v prostorách základní školy Kamenomlýnská v Brně.

Každé z dětí mělo k dispozici svého asistenta, který je provázel různými aktivitami na zajímavá témata, pomáhal jim připravovat zmrzlinu, soutěžit, čí letadlo doletí dál, hledat v bazénku skrytá zvířata, stavět si loď či hledat poklad. Děti si každý den hrály venku na hřišti a průlezkách či se osvěžily v bazénku v zahradním altánku nebo se proháněly překážkovými dráhami v tělocvičně a zašly si na krátký výlet k blízkému Antroposu.

Program tábora připravily behaviorální analytičky Mgr. Lucie Lukášová, BCBA a Mgr. Lucie Vozáková, BCBA. Pod jejich supervizí probíhaly také jednotlivé aktivity a průběžně radily terapeutům, jak děti lépe pro hry zaujmout, jak jim pomoci se rozmluvit nebo lépe navázat kontakt s dalšími dětmi. Některé děti si na táboře našly i kamaráda.

Poslední den navštívily tábor za velkého nadšení dětí i zvířecí kamarádi (pes, ježek i had).

Děti strávily na táboře krásný, zábavný a jejich rozvoji prospěšný týden.

Financování našeho tábora zajistila (jako již několikrát) Život dětem, ops. Všem dárcům mockrát děkujeme za podporu!

Děkujeme také skvělým a dětem oddaným behaviorálním analytičkám a všem zúčastněným asistentkám a asistentům, Základní škole Kamenomlýnské, která nám poskytla prostory pro konání tábora a Mgr. Darině Rájové za návštěvu zvířátek a zooterapii.
Je to pro nás obrovská pomoc a pro naše děti to byl velký zážitek.