Nová Kniha - Autizmus od A po S

Nová Kniha - Autizmus od A po S

Kolektiv více než dvaceti odborníků pod vedením editorky MUDr. Daniely Ostatníkové (Akademické centrum výskumu autizmu v Bratislavě) vydal novou publikaci o autismu. V knize tito odborníci zprostředkovávají své poznatky i zkušenosti s diagnostikou autismu i s na důkazech založenými intervencemi (včetně ABA) při léčbě této neurovývojové poruchy, a nabízejí také praktické pokyny pro děti a dospělé s poruchami autistického spektra.