Příměstský tábor v Brně - léto 2022

Příměstský tábor v Brně - léto 2022

Koncem července 2022 uspořádal náš spolek Rodiče pro děti s autismem, z.s. díky finanční podpoře
nadace Život dětem, o. p. s. a dalších dárců znovu týdenní příměstský ABA tábor v Brně. Tábora se
zúčastnilo sedm dětí s PAS či jiným neurovývojovým onemocněním předškolního i školního věku.
Program tábora pečlivě připravila supervizorka Mgr. Lucie Vozáková, BCBA. Každý den se nesl
v duchu jiného tématu, děti se zabývaly dinosaury, vesmírem, podmořským světem, různými sporty či
muzicírováním. Kromě rozličných her na tato témata a rukodělných činností hledaly děti také
společné zájmy, aby mohly sdílet různé hry a vzájemně se poznat. Hrály si společně i samostatně,
řešily kvízy, užívaly si letní hrátky s vodou a jeden den i terapeutická zvířátka doprovázená
canisterapeutkou. Děti se v rámci tábora vypravily dokonce i na plavbu parníkem na brněnské
přehradě. Díky intenzivní práci supervizorky i asistentek si každé dítě v rámci her zároveň trénovalo
komunikační schopnosti na své úrovni – některé děti se učily hrát jednoduché deskovky, jiné se učily,
jak se ujistit, že nám naslouchá ten, koho oslovují. Některé děti navázaly na přátelství z loňského roku
a dále se bavily svými specifickými zájmy, například vášní pro Čtyřlístek. Na konci všechny děti prošly
stezkou za pokladem tím, že vyluštily společnými silami šifrovačku.

Za týden plný zábavy děkujeme především supervizorce, skvělým a oddaným asistentkám, Mgr.
Darině Rájové za návštěvu zvířátek a zooterapii, Středisku výchovné péče Brno za spolupráci při
organizaci, a v neposlední řadě nadaci Život dětem, o.p.s. a mnoha soukromým dárcům, kteří nám
přispěli na tábor ať již přímo či přes Donio sbírku.