Příměstský tábor v Brně - léto 2023

Příměstský tábor v Brně - léto 2023

Během letošního příměstského tábora děti procestovaly celý svět. Hned na začátku týdne si vyrobily
pasy, do nichž si otiskly své otisky a napsaly jména. Každý den pak při přejezdu pomyslných hranic
dostaly razítko do pasu.

První den děti navštívily Itálii a samy si upekly pizzu (vzhledem k přísným dietám některých dětí
bezlepkovou). Při výrobě si podávaly suroviny k výrobě těsta a za pomoci terapeutů ovládaly i troubu
na pečení pizzy. Den poté se cestovalo do Afriky, kde se podívaly na safari za africkými zvířaty. Ve
středu se děti vydaly do brněnské obory Holedná, kde krmily daňky a viděly divoká prasátka.
Odpoledne cestovaly do Asie, kde si zkoušely, jak se jí hůlkami a jak vypadá správný ohňostroj. Ve
čtvrtek se z dětí stali Indiáni, vyrobily si čelenku a střílely z luku. V pátek potom přišla na řadu
Austrálie a tak skákaly v pytlích jako klokani. Do toho se dětem věnovala canisterapeutka, nejen se
svým pejskem, ale i šváby Jeníčkem a Mařenkou, hadem a dalšími zvířátky, které si děti mohly
pohladit.

Krom tematického programu supervizorka během týdne pozorovala, jaké sociální dovednosti
pomohou dětem přiblížit se běžným vrstevníkům. Tyto se snažila předat terapeutům a rodičům, aby
mohli do budoucna pracovat na tom, že si jejich dítě bude moci lépe hrát se svými kamarády. Takto
budou moci terapeuti přenést své zkušenosti z tábora do své další práce s dětmi.

Během tábora bylo k dispozici mnoho her uvnitř krásných prostor i v přilehlé zahradě. Děti se hrou
učily nejen si počkat, střídat se v pořadí u hry, požádat kamaráda, aby jim pomohl, a podobně.
V tomto jim pomáhaly terapeutky, které s dětmi pracují i během roku a ty dostaly od supervizorky
zpětnou vazbu, jak lépe děti do hry zapojit. Například některé děti vytvářely opičí dráhy pro své
kamarády, či se jen učily chvilku počkat, než kamarád potáhne figurkou, aby si společně zahrály.

Za týden plný zábavy děkujeme supervizorce, skvělým a oddaným asistentkám, Mgr. Darině Rájové za
návštěvu zvířátek a zooterapii, Středisku výchovné péče Brno za spolupráci při organizaci.

Pořádání tábora by nebylo možné bez našich sponzorů, velmi tedy tímto děkujeme tedy nadaci Život
dětem, o.p.s., nadačnímu fondu Donio, společnosti CATEGORY a.s. a dalším firemním i soukromým
dárcům, kteří nám přispěli na tábor ať již přímo či přes sbírku.